• homogolowane do ADR/RID/IMDG/OACI/IATA
  • natychmiastowa dostępność
  • standardowe wymiary

Clipping Crate Extrem

Model Extreme, jest homologowany do transportu towarów niebezpiecznych zgodnie z wymaganą normatywą ADR/RID/IMDG/OACI/IATA.